Kłudka nad klawiaturą

Elektroniczny List Polecony: tańsza i szybsza alternatywa dla tradycyjnego listu poleconego
(tylko 1 zł)

Elektroniczny List Polecony

Wysyłaj listy polecone bez wychodzenia z domu. Elektroniczny List Polecony Specfile to cyfrowy odpowiednik tradycyjnej wysyłki rejestrowanej

Wyślij dokument jako wysyłkę rejestrowaną bezpośrednio z aplikacji Specfile. Jeśli odbiorca odbierze i odszyfruje wysłany plik, otrzymasz e-mail z potwierdzeniem odbioru.
Jeśli odbiorca nie posiada naszej aplikacji, dostanie zaproszenie do jej pobrania w celu odszyfrowania listu.

POBIERZ APLIKACJĘ BEZPŁATNIE

Elektroniczny List Polecony z serwisu Specfile to usługa zdefinowana w Art. 3 pkt 36 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. (tzw. Rozporządzenie eIDAS) następująco: „usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego” oznacza usługę umożliwiającą przesłanie danych między stronami trzecimi drogą elektroniczną i zapewniającą dowody związane z posługiwaniem się przesyłanymi danymi, w tym dowód wysłania i otrzymania danych, oraz chroniącą przesyłane dane przed ryzykiem utraty, kradzieży, uszkodzenia lub jakiejkolwiek nieupoważnionej zmiany" Art. 43 pkt 1 tego Rozporządzenia mówi ponadto: "Nie jest kwestionowany skutek prawny danych wysłanych i otrzymanych przy użyciu usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego ani ich dopuszczalność jako dowodu w postępowaniu sądowym wyłącznie z tego powodu, że dane te mają postać elektroniczną lub że nie spełniają wszystkich wymogów kwalifikowanej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego."

Elektroniczny List Polecony

Elektroniczny List Polecony – wszystko, co musisz wiedzieć na temat wysyłki rejestrowanej Specfile:

01.

Wysyłka rejestrowana dla konta firmowego

Wszystkie możliwości aplikacji Specfile w jednym pakiecie

Elektroniczne Listy Polecone, szyfrowanie plików, szyfrowanie folderów, współdzielenie dokumentów, wysyłka plików bezpośrednio z aplikacji, automatyczne kopie zapasowe – skorzystaj z wszystkich funkcjonalności aplikacji z kontem firmowym Specfile.

02.

Wysyłka rejestrowana dla konta startowego

Korzystaj z wysyłki rejestrowanej także przy koncie startowym

Nie musisz być posiadaczem konta firmowego Specfile, aby wysyłać Elektroniczne Listy Polecone. Jeśli nie potrzebujesz innych funkcjonalności aplikacji, możesz korzystać tylko z wygodnej opcji wysyłki rejestrowanej bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

03.

Oszczędzaj dzięki wysyłce rejestrowanej Specfile

Elektroniczny List Polecony – tańsza alternatywna dla wysyłki tradycyjnej

Elektroniczny List Polecony kosztuje tylko 1,23 zł czyli ponad 90% mniej niż ekonomiczna przesyłka polecona tradycyjna w najmniejszym formacie. Dokument możesz wysłać bez wychodzenia z domu korzystając z aplikacji Specfile, jeśli tylko znasz adres mailowy odbiorcy.

04.

Premia za odbiór wysyłki rejestrowanej

Zachęć odbiorcę do odczytania dokumentu dzięki opcji „premia za odbiór”

Każdorazowo w trakcie wysyłki Elektronicznego Listu Poleconego możesz ustalić premię za odbiór o dowolnym nominale. Premia za odbiór jest dobrowolna i ma za zadanie zachęcić odbiorcę do odebrania wysyłki rejestrowanej, którą nadałeś.

05.

Wysyłka rejestrowana - płacisz za efekt

Pobranie płatności następuje tylko wówczas, gdy list zostanie odebrany

Wysyłka rejestrowana jest płatna, jednak pobranie płatności następuje tylko wówczas, gdy Elektroniczny List Polecony zostanie odebrany w ustalonym przez Ciebie okresie oczekiwania (od 1 do 30 dni). Płacisz tylko za efekt, nie sam fakt nadania listu.

06.

Wysyłka rejestrowana i wysyłka zwykła

Wysyłka zwykła dla dokumentów niewymagających potwierdzenia odbioru

Jeśli Twoja wysyłka nie wymaga potwierdzenia odbioru, możesz skorzystać z wysyłki zwykłej bezpośrednio z aplikacji Specfile. Ta opcja pozwala na wysłanie dokumentu w formie zaszyfrowanej i jest możliwa tylko dla użytkowników konta firmowego.

Pobierz aplikację i śpij spokojnie

Jeśli masz jakiekolwiek pytanie, wątpliwości lub sugestie - napisz na: kontakt@specfile.pl