kredki w pojemniku i globus

RODO w szkole: zabezpiecz dokumentację aplikacją Specfile

Program szyfrujący dla szkół

Szkoła lub placówka oświatowa zobowiązana jest do przestrzegania zasad ochrony danych osobowych na przykład poprzez szyfrowanie

Zgodnie z poradnikiem RODO „Ochrona danych osobowych w szkołach i placówkach oświatowych” przygotowanym przez MEN, obowiązkiem szkoły jest zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych.

POBIERZ APLIKACJĘ BEZPŁATNIE

Szyfrowanie jednym kliknięciem

gif procesu szyfrowania

RODO w szkole. W jakich przypadkach ma zastosowanie aplikacja Specfile?

01.

Szyfrowanie danych

Właściwe zabezpieczenie danych osobowych

Zgodnie z rozporządzeniem należ wybrać takie zabezpieczenia, aby dane nie były udostępniane osobom nieupoważnionym oraz chronione przed zniszczeniem albo utratą. Należyte bezpieczeństwo przetwarzanych danych możesz spełnić poprzez szyfrowanie. Wykorzystaj w tym celu prostą aplikację Specfile.

02.

E-dokumenty nauczycieli i pracowników

Przechowywanie dokumentacji osobowej i płacowej w postaci elektronicznej

Od 1 stycznia 2019 roku, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dokumentacji pracowniczej, pracodawca może przechowywać dokumentację osobową i płacową w postaci elektronicznej. Spełnij wymagania rozporządzenia i odpowiednio zabezpiecz dokumenty.

03.

Opieka medyczna

Przetwarzanie danych przez pielęgniarkę w szkole

Zgodnie z przepisami prawa uczniowie są objęci w szkole podstawową opieką zdrowotną. Przetwarzane dane powinny zostać odpowiednio zabezpieczone. Należy chronić je przed utratą, modyfikacją oraz dostępem osób nieuprawnionych. Jeśli przetwarzasz informacje cyfrowo, zabezpiecz je przy pomocy programu do szyfrowania.

04.

Pomoc psychologa

Dokumentacja udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach jest dokumentowane. Jeżeli prowadzący przetwarza dane uczniów także w postaci elektronicznej, należy je odpowiednio zabezpieczyć przed utratą, modyfikacją i nieuprawnionym dostępem. Takie dane można zaszyfrować programem Specfile.

05.

Przebieg rekrutacji

Realizacja obowiązku informacyjnego przez szkołę

W toku postępowania rekrutacyjnego lub zgłaszania dziecka do szkoły lub innej placówki rodzice są zobowiązani do dopełnienia pewnych czynności związanych z podaniem danych osobowych, m.in. imienia i nazwiska, daty urodzenia dziecka, PESELu, adresu zamieszkania etc. Elektroniczne zgłoszenia ochronisz przy pomocy aplikacji szyfrującej.

06.

Dane osobowe

Obowiązek prowadzenia w szkole rejestru

Zgodnie z rozporządzeniem RODO, administratorzy mają obowiązek prowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych osobowych. Spełnij ten obowiązek ze Specfile. Włączając funkcjonalność ewidencji dokumentów, administrator konta może sprawdzić nadawcę i adresata zaszyfrowanej wiadomości oraz śledzić przebieg odbioru (otwarcie pliku).

Pobierz aplikację i śpij spokojnie

Jeśli masz jakiekolwiek pytanie, wątpliwości lub sugestie - napisz na: kontakt@specfile.pl