Dokumenty na stole

Szyfrowanie danych RODO

Aplikacja Specfile

Szyfrowanie danych RODO

Dane osobowe, zgodnie z rozporządzeniem RODO, to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej czyli numer identyfikacyjny tej osoby (na przykład PESEL albo NIP) lub unikalne czynniki określające jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe, społeczne.

Natomiast przetwarzanie danych osobowych to wszystkie operacje, które są na tych danych wykonywane: zbieranie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie a nawet usuwanie. Zgodnie z rozporządzeniem instytucja przetwarzająca dane osobowe musi prezentować konkretny i uzasadniony gospodarczo cel ich przetwarzania.

schemat działania rodo

Jeśli masz jakiekolwiek pytanie, wątpliwości lub sugestie - napisz na: kontakt@specfile.pl